Kjøretimer kl.B manuell og automat

Grunnkurs - MC (kl.A1, A2, A)

Lastsikringskurs kl.B96/ kl.BE

Trafikalt grunnkurs

Informasjon

Betaling og rabatt

Alternativ 1: Du overlater alt til trafikkskolen og betaler timene etter hvert som du kjører.Prisen er den som er angitt i skolens prisliste.Det gis kreditt på inntil tre kjøretimer.

Les mer

Litt om førerkortopplæringen

Du må også ha nådd riktig alder for den førerkortklassen du skal ta førerkort i. Er du over 25 år og ikke har førerkort fra før, trenger du bare å fullføre kurset "tiltak ved trafikkulykke" og "trafikant i mørket" før førerprøven

Les mer

Obligatoriske kurs

Trinnvurdering trinn 2: tar stilling til om eleven har god nok teknisk kjøreferdighet slik at oppmerksomheten kan flyttes fra bilen til samhandling med andre trafikanter.

Les mer

Om trafikkskolen

Vi er en av Vestfolds eldste trafikkskoler og tilbyr en mengde førerkortklasser og kurs. Juliussen Trafikkskole AS ble etablert 1. januar 1972 og er den første miljøfyrtårn sertifiserte trafikkskolen i Vestfold.

Vi tilbyr opplæring i følgende førerkortklasser og kurs:
*A1 - Lett motorsykkel
*A2 - Mellomtung motorsykkel
*A - Tung motorsykkel
*B - Personbil med manuell / automat
*B96 - Personbil med tilhenger, maks vogntogvekt 4250kg
*BE - Personbil med tilhenger, maks vogntogvekt 7000kg
*Lastsikring BE, D1E, D og T
*Trafikalt grunnkurs
*Førstehjelpskurs
*Mørkekjøringsdemonstrasjon
*Spesialtilpassede kjøretøy / handikap

Opplæringen gjennomføres i 4 trinn. Målene for trinn 1-3 angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet. Innholdet i hvert trinn forutsetters videreført i neste trinn.
Det er kjøreferdighetene som avgjør hvilket trinn eleven befinner seg på. Målene for trinn 1-4 angir samlet den kompetansen som kreves for å bestå førerprøven.

Følg oss på sosiale medier!

Juliussen Trafikkskole AS på Facebook

Priser opplæring

Kjøretime

Dobbeltime

1 330 kr

Trinnvurdering trinn 2

665 kr

Trinnvurdering trinn 3

665 kr

Grunnleggende forbikjøring

680 kr

4.1.2 Kjøring i landeveismiljø

4 425 kr

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø

3 500 kr

1 time + leie av bil til førerprøve

2 615 kr

Kurs

Sikkerhetskurs på øvingsbane

3 710 kr

4.1.1 Bilkjøringens risiko

610 kr

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

610 kr

Tiltak ved trafikkulykke

Kurset er for dere som ikke har hatt dette på Trafikalt grunnkurs, eller er over 25 år.

600 kr

Trafikant i mørket

Kurset er for dere som ikke har hatt dette på Trafikalt grunnkurs, eller er over 25 år.

1 300 kr

Annet

Baneleie

1 260 kr

Gebyr teoriprøve

660 kr

Gebyr praktisk prøve

1 140 kr

Produksjon av av førerkort

300 kr

Foto

80 kr

Pakke

Obligatorisk opplæring Trinn 2 ,3 og 4

  • 1 x Trinnvurdering trinn 2
  • 1 x Trinnvurdering trinn 3
  • 1 x Grunnleggende forbikjøring
  • 1 x Sikkerhetskurs på øvingsbane
  • 1 x Baneleie
  • 1 x Sikkerhetskurs vei
  • 1 x Førerprøve

Kjøretimer kommer i tillegg. Vi praktiserer individuell opplæring.

18 075 kr

Kommende aktiviteter

Grunnkurs moped AM146 ved Stokke senter (AM146)

20. apr / Stokke senter / 750 kr

Utvidelse fra A2 til A (A)

21. apr / v/kontoret i Stoltenbergsgt.3 / 6.125 kr

Tiltak ved trafikkulykke (B)

21. apr / v/ kontoret i Stokke senter / 600 kr

Våre bilder fra Instagram

Ta kontakt

Adresse

Stoltenbergsgate 3

3110 Tønsberg

333 78 515

post@juliussen.no

Messenger

Medlem av:

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund-logo