Kontakt - Juliussen Trafikkskole AS

Kontakt

Juliussen Trafikkskole AS

Juliussen Trafikkskole AS

Vi er en av Vestfolds eldste trafikkskoler og tilbyr en mengde førerkortklasser og kurs. Juliussen Trafikkskole AS ble etablert 1. januar 1972 og er den første miljøfyrtårn sertifiserte trafikkskolen i Vestfold.

Vi tilbyr opplæring i følgende førerkortklasser og kurs:
*A1 - Lett motorsykkel
*A2 - Mellomtung motorsykkel
*A - Tung motorsykkel
*B - Personbil med manuell / automat
*B96 - Personbil med tilhenger, maks vogntogvekt 4250kg
*BE - Personbil med tilhenger, maks vogntogvekt 7000kg
*Lastsikring BE, D1E, D og T
*Trafikalt grunnkurs
*Førstehjelpskurs
*Mørkekjøringsdemonstrasjon
*Spesialtilpassede kjøretøy / handikap

Opplæringen gjennomføres i 4 trinn. Målene for trinn 1-3 angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet. Innholdet i hvert trinn forutsetters videreført i neste trinn.
Det er kjøreferdighetene som avgjør hvilket trinn eleven befinner seg på. Målene for trinn 1-4 angir samlet den kompetansen som kreves for å bestå førerprøven.

Ta kontakt

Kommende kurs

Lastsikringskurs (Personbil med tilhenger (B96))

2. juli / v/ kontoret i Stoltenbergsgt.3, Tønsberg / 1 490,00

Lastsikringskurs (Personbil med tilhenger (BE))

2. juli / v/ kontoret i Stoltenbergsgt.3, Tønsberg / 1 490,00

Utvidelse fra A2 til A (Motorsykkel (A))

16. juli / Bakgård, Stoltenbergsgt.3, Tønsberg / 6 850,00

Trafikalt grunnkurs u/ trafikant i mørket i Tønsberg. Modul 1-6 (Trafikalt grunnkurs)

27. august / v/ kontoret i Stoltenbergsgt.3, Tønsberg / 2 100,00